Frafjord Bilrute driver regulær rutetrafikk i de indre delene av Gjesdal kommune, samt noen ruter utenfor kommunen. Selskapet har også ansvar for skoleskyssen til og fra Dirdal skole

Turkjøring

Frafjord Bilrute har et omfattende program av dagsturer i regionen. Dette har vært svært populære turer, og det utvikles stadig nye til interessante reisemål. I tillegg arrangerer selskapet turer over flere dager rundt i Norge og nabolandene.

Idrettslag, speidergrupper og andre lag og foreninger har ofte behov for å dra samlet til arrangementer. Frafjord Bilrute har hatt en rekke slike oppdrag, hvor selskapet stiller buss med sjåfør til konkurransedyktig pris.