]

Frafjord Bilrute er et lokaleid selskap med base på Eikeskog i Gjesdal kommune i Rogaland. Det nåværende selskapet ble etablert i 2007, og beholdt navnet som far og farfar til de nåværende eierne benyttet på sitt ruteselskap fram til 1965. Frafjord Bilrute har en rekke moderne og komfortable busser. Frafjord Bilrute har all skolekjøring og rutekjøring i indre deler av Gjesdal kommune på oppdrag fra Vy, samt en del i omkringliggende kommuner.
Frafjord Bilrute har en liten og effektiv administrasjon med adresse Eikeskog 4335 Dirdal, og en sunn økonomi.