Et tradisjonsrikt selskap

Frafjord Bilrute ble etablert i 2007 av Kjell Arnfinn Haaland og sønnen Eivind Haaland. Selskapet bærer et tradisjonsrikt navn, som skriver seg helt tilbake til 1938 da Nils Haaland, far og farfar til de nåværene eierne, etablerte et transportselskap med navnet Frafjord Bilrute i den da veiløse Frafjorddalen. Transport mot omverdenen gikk da sjøveien ut Høgsfjorden. Dette selskapet ble drevet fram til 1965, da det kom vei til bygda og den ble del av et større rutenett.
Det nåværende Frafjord Bilrute anskaffet den første store bussen i 2008, og er i dag et veldrevet selskap med en rekke moderne busser. Hovedkontoret er på Eikeskog, innerst i Frafjorddalen, like i nærheten av Månafossen.

Frafjord Bilrutes første bil. Nils Haaland kjøpte denne ved etableringen av Frafjord Bilrute i 1938, en 1932 modell Chevrolet. På planen ble det i fremste halvdel bygd rom for passasjerer med fire faste benker, mens bakre halvdel av planen ga plass til melkespann og andre varer. Bilen ble et vanlig syn på den 7 km lange veien i Frafjord dalen, med transport etter båtanløp sen ettermiddag, og frakt av melkespann ned til kaien om kvelden.

I 1956 ble denne 36 seters bussen, en International 1947 modell, anskaffet. Den var i tjeneste helt fram til 1965, da veien til dalen ble åpnet, og Frafjord ble del av et større rutenett. Selskapet ble da solgt til Høle & Forsand Billag, hvor Nils Haaland var ansatt som sjåfør fram til han gikk av i 1984. I de 27 årene han drev selskapet hadde det flere forskjellige laste- og drosjebiler.

Etter at Frafjord Bilrute «gjenoppstod» i 2007, har selskapet gått til innkjøp av en rekke moderne busser som benyttes i ordinære ruter, skoleskyss, turer i inn og utland og utleie av buss med sjåfør.
Fra hovedkontoret på Eikeskog administreres en topp moderne bussflåte, med erfarne og lokalkjente sjåfører.